เมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลกที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก

และกับแนวความคิดในเรื่องของเมืองลอยที่อาจจะฟังดูแล้วก็คล้ายกับเป็นนิยายทางวิทยาศาสตร์ แต่ว่าก็อาจที่จะเป็นความจริงได้ภายในปี 2563 เมื่อทางด้าน Seasteading Institute ซึ่งจะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่ได้มีการพัฒนาแนวความคิดนี้ไปนับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรในปี พ. ศ. 2551 เป็นต้นมาเลย และยังได้บรรลุข้อตกลงกับทางรัฐบาลของเฟรนช์โปลินีเซีย French Polynesia เพื่อที่จะทำการเริ่มทำการทดสอบกันที่น่านน้ำ เฟรนช์โปลินีเซีย French Polynesia จนทำให้เป็นเป็นดินแดนของฝรั่งเศสที่มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ด้วยค่ะ

และประกอบกับหมู่เกาะหลายเกาะที่อยู่ในภูมิภาคโพลินีเซีย ทั้งยังได้กระจายตัวกันอยู่บนมหาสมุทรทั้งยังเป็นพื้นที่ 2,500,000 ตารางกิโลเมตร และสำหรับเกาะที่มีชื่อเสียงที่สุด นั้นก็คือ ตาฮีตี ที่อยู่ในหมู่เกาะโซไซตี ด้วยค่ะ